Με τον Σάκη και την Λάρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.