Με τον Κρίς, την Θεοδώρα και την 2 ετών Νάλα, σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς