Με την Φωτεινή, τον Ιωσήφ και την 2,5 μηνών Ίρμα, Πίτ Μπουλ, στο Πρόγραμμα Προεπαίδευσης Κουταβιών.