Με τον Αλέξανδρο, την Άλεξ και την 3 μηνών Άλμα, Γερμανικός Ποιμενικός, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.