Με τον Φώτη, την Βαρβάρα, την Πωλίνα και την 10 μηνών Ρωξάνη, Χάσκι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.