Με τον 10 μηνών Ρούντι, Μαλτέζ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.