Με την Ελένη και την 3 ετών Μπουμπού, σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.