Με τον Κώστα, την Παναγιώτα και την 7 ετών Ντάστι, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.