Με τον Μιχάλη, την Ειρήνη και τον 7 μηνών Έκτορα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.