Με τον Γιώργο, την Κορασίνα και την 8 μηνών Μισέλ, Τζάκ Ράσελ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.