Με τον κ. Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την Αναστασία και την 7 μηνών Μίρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.