Με την Μαρία και τον 2 ετών Μπαλού, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής