Με την Ευρώπη και τα κορίτσια της, Πεπίτα και Μπουμπούκα, σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.