Με τον Τάσο, τον Νικόλα και τον 4 μηνών Ρόκυ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.