Με τον Γιάννη και την 3 χρονών Φαίη, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.