Με τον Μάκη και την 2 μηνών Έρη, Μπόξερ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών