Με την Κάλι και τον 3 μηνών Πόλαρ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.