Με την οικογένεια Τασχουνίδη και την Μαλλού, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής