Με την Μαρία και την 6 μηνών Μπέλα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.