Ο Αφατζάνης Σοφούλης με την Ήρα, ένα θυληκό Pit Bull, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.