Με τον 7 μηνών Ρόκυ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.