Με την Βασιλική, την Κωνσταντίνα και τον 4 μηνών Δία, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.