Με τον κ. Γιώργο, τον Αντώνη και την 3 μηνών Χάτσι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.